Flysikkerhet 

Nordlandsfly AS er medlem av Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre, og vi anbefaler våre kunder å gå inn på linken helikoptersikkerhet.no der det er mange gode råd og tips ved bruk av helikopter. Blant annet har bransjen utarbeidet en egen kundeveiledning.

Her er et utdrag av den informasjon som bør utveksles mellom kunde og pilot før oppdraget starter:

Informasjon ved bestilling:

 • Type oppdrag (taxi, last, foto, linjeinspeksjon, etc).
 • Oppdragets omfang (hvor mye last, avstander fra lasteplass til losseplass, rute som skal flys, osv).
 • Hva skal transporteres (antall passasjerer, vekt på last, antall hiv, osv).
 • Tidspunkt for utførelse.
 • Informasjon om landingsplass og eventuell losseplass (grunnforhold, hindre som trær, ledninger og master i nærheten).
 • Landingstillatelse fra grunneier og kommune ved oppdrag i utmark.

Informasjon fra pilot ved ankomst til oppdragsstedet:

 • Felles gjennomgang av oppdraget.
 • Eventuelle faremomenter.
 • Arbeidsfordeling og oppgaver.
 • Alternativ plan hvis den opprinnelige ikke lar seg gjennomføre.
 • Faremomenter ved ferdsel rundt helikopteret.
 • Løse gjenstander.
 • Frakt av lange gjenstander til/fra helikopteret.