Godkjennelser

Nordlandsfly har Luftfartstilsynets godkjennelse for:

  • Passasjertransport
  • Lasteflyging
  • Montering av underhengende last
  • Inspeksjon av kraftledninger
  • Rydding av kraftledningsgater med spesialutstyr
  • Rekognosering/befaring i lavere høyder enn minstehøydene
  • Vilttelling
  • Felling av rovdyr og vilt fra helikopter
  • Flyfotografering
  • Heliskiing