Persontransport

Persontransport med helikopter omfatter alt fra transport i forbindelse med oppdrag i utmark, private turer eller sightseeing.

Passasjerene kan gå om bord i helikopteret på Mosjøen Lufthavn eller på et hvilket som helst annet avtalt sted. Det er viktig at det ikke er høye trær, kraftlinjer, tett bebyggelse, pelsdyrfarmer, beitende husdyr eller reinflokker der helikopteret skal lande.

Det kreves landingstillatelse for landing med helikopter i utmark. Søknad om landingstillatelse må sendes til grunneieren og den aktuelle kommune, og den må være innvilget før flygingen kan foretas. For landing i nasjonalparker kreves landingstillatelse også fra Fylkesmannen.