Diplomer

God økonomistyring er en forutsetning for å kunne drive luftfartsvirksomhet innenfor de sikkerhetsmarginer og det regelverk som gjelder for personell og materiell. Det er en selvfølge at både arbeidsmiljølov og værminima respekteres, at personell får god opplæring og at helikoptrene vedlikeholdes etter gjeldende forskrifter.

For at ikke disse gode ambisjoner skal bli stoppet av manglende økonomisk handlekraft, har Nordlandsfly alltid lagt vekt på god økonomistyring, og har i mange år oppnådd høy kredittverdighet av bla. Experian. I 2015 ble Nordlandsfly også kåret til Gaselle-bedrift.