Lasteflyging

Nordlandsfly AS foretar lasteflyging som hengende last med Airbus AS350 B3. For underhengende last benyttes enten godkjente lastenett i kombinasjon med godkjente stropper, eller bare stropper som festes til lasten (hivet) som skal transporteres. Om lasten skal stroppes eller legges i nett, avtales med piloten eller flygesjefen på forhånd.

I tillegg til krok for underhengende last, er begge helikoptrene utstyrt med lastekorger der man kan legge f.eks. verktøykister, ryggsekker, stolpesko mm. Under kraftlinjearbeid er dette meget praktisk og tidsbesparende. Det er viktig at all form for lasteflyging planlegges nøye, både med tanke på lastens vekt og utforming. Ut fra økonomiske kriterier er optimal vekt for transport med Hughes 500 på 400 kilo, og for AS350B3 på 1000 -1100 kilo. Flygning med slike laster går raskt, og man kan starte med relativt mye drivstoff. Det betyr i praksis lengre sammenhengende flygning mellom hver stoff for tanking.

Maks løfteevne for de to helikoptertypene er henholdsvis 500 kg og 1400kg. Slike løft forutsetter lite drivstoff i tanken, og mange stopp for nye tankinger. Både heving fra bakken med tungt hiv, selve transporten og nedstigning samt plassering av lasten på losseplassen tar betydelig lenge tid enn ved lettere hiv. Men i mange tilfeller kan ikke lasten deles, og lastekapasiteten må utnyttes maksimalt.

Ved transport av lett last, som for eksempel hytteisolasjon, er det ikke mulig å utnytte helikopterets løfteevne fullt ut, fordi lasten da ville ha blitt for stor i omfang, noe som igjen betyr sakte fart under flygningen. Mengden av isolasjon for hvert hiv, avtales med piloten. Også store, flate gjenstander krever spesiell stropping, for ikke å rotere under flygingen.

Det er etter hvert blitt vanlig å bruke helikopter for transport av materialer til nye hytter. I denne sammenheng er det meget viktig at hver last (hiv) tilpasses helikopterets løfteevne. Det er også viktig å være oppmerksom på at tørt tremateriale som kommer fra lager, trekker til seg fuktighet hvis det blir liggende ute, og øker dermed i vekt. Helikoptertransporten bør derfor planlegges slik at man unngår regn og fuktig vær hvis materialene blir liggende ute i påvente av helikoptertransport.

Utlegging og henting av traverser samt rydding av kraftledningsgater, se Spesialoppdrag.