Vilttelling

 

Helikopter er et utmerket transportmiddel ved telling av vilt og ved felling av rovdyr, fordi helikopteret beveger seg over store områder i høy hastighet, og dermed kommer man tett inn på dyrene. Dette er imidlertid flyging som krever både gode lysforhold, lite vind og helst nysnø slik at det er mulig å følge dyrenes spor. Det gjelder både telling av elg og leting etter jerv og bjørn. Leting etter rovdyr uten sporsnø er ofte resultatløs.

Det bør være lite vind fordi vinden ofte visker ut dyrespor i snøen. Ved elgtelling er det vanskelig å holde stø kurs når man flyr i «slag» fram og tilbake i vind, og medvind i lave høyder er uheldig. Turbulens er også et problem ved denne type oppdrag, særlig i fjellområder.