Linjeinspeksjon

Nordlandsfly har foretatt linjeinspeksjon og feilsøk etter kraftlinjer helt siden starten i 1986, og våre piloter har meget god oversikt over linjenettet, særlig på Helgeland og i Salten-området.

Feil ved kraftlinjenettet med strømstans oppstår ofte i forbindelse med uvær og sterk vind eller ising. Ved slike feilsøk har det vist seg å være av stor betydning at helikopteret er stasjonert lokalt og kan utnytte relativt korte «godværs-vinduer», særlig på vinters tid med få timer dagslys i Nord-Norge.

AS350 B3 er et godt helikoptre for linjeinspeksjon med god reservekraft.

Ekstrautstyr er en adapter for fotokamera eller videokamera. Dette kan benyttes ved termografering.