Utlegging av traverser

Nordlandsfly har verktøy som er spesialkonstruert for utlegging av nye traverser med isolatorkjeder og fjerning av tilsvarende gamle traverser.

Forarbeidet består i å sette opp «knekter» som traversene legges i. Selv utflygingen og plasseringen av traversene skjer uten personell i masta.

Utstyret kan også benyttes for riving av gamle kraftlinjer ved at både stolpe med travers og isolatorer fjernes i ett hiv.