Helikoptertyper

Nordlandsfly AS opererer følgende helikoptertype:

AIRBUS H125 / AS 350 B3

Maximum vekt underhengende last: 1400 kg
Anbefalte arbeidsløft: 1000 – 1100 kg
Rekkevidde uten refueling: 650 km
Utvendig lastekurv

Generelt: Både vindforhold, høyde over havet og temperatur påvirker helikoptrenes løfteevne.