Linjeinspeksjon

Nordlandsfly har foretatt linjeinspeksjon og feilsøk etter kraftlinjer helt siden starten i 1986, og våre piloter har meget god oversikt over linjenettet, særlig på Helgeland og i Salten-området. Feil ved kraftlinjenettet med strømstans oppstår ofte i forbindelse med uvær og sterk vind eller ising. Ved slike feilsøk har det vist seg å være av stor betydning at helikopteret er stasjonert lokalt og kan utnytte relativt korte «godværs-vinduer», særlig på vinters tid med få timer dagslys i Nord-Norge.

Både Hughes 500 og AS350B3 er gode helikoptre for linjeinspeksjon med god reservekraft.

Ekstrautstyr for Hughes 500 er en adapter for fotokamera eller videokamera. Dette kan benyttes ved termografering.