Helitrans AS, Norges største innenlands helikopteroperatør styrker sin posisjon ved oppkjøp av aksjemajoriteten i Nordlandsfly AS.

 

Helitrans er et landsdekkende helikopterselskap med 12 baser fra Kristiansand i syd til Tana i nord.   Nordlandsfly har hovedbasen i Mosjøen, og oppkjøpet vil styrke Helitrans sin tilstedeværelse i Helgeland og Salten.

– Helitrans har vært gjennom en betydelig kommersiell og operativ omstrukturering det siste året, og kjøpet av Nordlandsfly passer godt inn i våre ekspansjonsplaner på innenlandsmarkedet for å styrke konkurranseevnen og kapasiteten til selskapet, samtidig utvider vi vår forretningsstrategi fra ett til seks forretningsområder, sier administrerende direktør i Helitrans, Ole Christian Melhus.

 

Satser på forretningsfly (business jets)

I tillegg til investeringen av Nordlandsfly vil Helitrans utvide sin forretningsaktivitet til å omfatte privat og kommersiell utleie, drift og teknisk vedlikehold av forretningsfly gjennom sine operative og tekniske godkjenninger og driftslisens.

–  Vi ser frem til å lansere dette forretningsområdet for eiere av forretningsfly, som vil kunne gi bedre avkastning på investeringene gjennom utleie av sine fly på det åpne markedet.  Synergien mellom landsdekkende helikoptertjenester og forretningsfly vil bli optimal, sier Melhus.

Melhus har selv 10 års erfaring med forretningsfly som Cessna, Gulfstream og Boeing Business Jets før han gikk videre til flyselskapet Norwegian i 18 år, hvorav flere år i konsernledelsen.  Han var blant annet ansvarlig for Norwegians oppbygging av deres nye selskaper i Argentina og London.

 

Nordlandsfly

Nordlandsfly, etablert i 1985, har tradisjonelt levert transporttjenester i Nordland, med hovedvekt på Helgeland og Salten.  Selskapet har vært eid av familien Severinsen/Backlund, og Anne Severinsen har vært administrerende direktør siden selskapet ble etablert.

– For Nordlandsfly AS vil et nært samarbeid med Helitrans AS være av stor betydning. Det vil øke vår kapasitet betydelig og sette oss i stand til å utføre oppdrag som tidligere har vært for omfattende for oss, sier Anne Severinsen.

Severinsen vil fortsette i rollen som kommersiell direktør i Nordlandsfly og bygge videre på de gode relasjoner som hun har med eksisterende kunder.  Ole Christian Melhus tar rollen som administrerende direktør og styreformann.

–  Vi vil kunne benytte flere og større helikoptre, rutinerte piloter som allerede er godt kjent med markedet Nord-Norge og tilgang til teknisk service ved Helitrans sitt verksted på Værnes. Vi er derfor meget godt fornøyde med at Helitrans går inn som hovedaksjonær i Nordlandsfly, sier Anne Severinsen.

Med oppkjøpet får Helitrans i tillegg til sine fem eksisterende baser nord for Trondheim, Værnes, Narvik, Tromsø, Tana og Alta, også tilstedeværelse i Mosjøen.

 

Stor tro på fremtiden

Som Norges største innenlandsoperatør tilbyr Helitrans tjenester til storprosjekter innen kraft- og teleindustrien, leverer lastetjenester til entreprenører så vel som småbedrifter og private i form av transport for oppføring av næringsbygg og hytter, samt taxi flyginger fra A til B og sightseeing tjenester, og ikke minst droneoppdrag.

– Jeg har stor tro på Helitrans som selskap, vi har svært dyktige piloter som gjør noen av de mest krevende oppdragene i bransjen.  Vi ser med spenning på samarbeide med Nordlandsfly for å dekke behovene for helikoptertjenester i Helgeland og Nordlands-regionen, og samtidig øke vårt dekningsområde av profesjonelle tjenester, sier administrerende direktør i Helitrans, Ole Christian Melhus.

 

Flere konsolideringer

Innenlandsmarkedet for helikoptertransport ser flere konsolideringer og oppkjøp i etterkant av en vanskelig periode med færre store prosjekter og oppdrag.

– Pandemien har vært utfordrende for hele bransjen, men vi har satset friskt og vunnet mange kontrakter på vei ut av pandemien. Vi har stor tro på at 2022 vil bli et godt og spennende år for Helitrans hvor vi styrker oss i markedet med flere helikoptre, nye dyktige medarbeidere og lokasjoner enn noen gang tidligere, sier Melhus.

 

Om Helitrans AS

Helitrans AS er et landsdekkende helikopterselskap med en flåte på 24 helikoptre og 115 ansatte og har hovedkontor i på Trondheim Lufthavn, Værnes.  I tillegg har selskapet baser i Kristiansand, Ljosland, Stavanger, Sauda, Voss, Oslo, Værnes, Mosjøen, Narvik, Tromsø, Alta og Tana. Selskapet opererer også på Svalbard og Island.  Helitrans har hovedkontrakten for skogbrannslukning i Norge for Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap, og innehar Statnetts høyeste sertifiseringer for kraftlinjebygging.

 

Om Nordlandsfly AS

Nordlandsfly AS har hovedbase i Mosjøen. Selskapet ble etablert 1985 og er et av Norges eldste operatør selskaper.  Nordlandsfly har tradisjonelt levert sine tjenester i Nord-Trøndelag og Nordland, med hovedvekt på Helgeland og Salten.